Načrtovanje vrtov s Pro Horto Strgar ekipo v 5 korakih:

1

Po ogledu terena, določitvi vaših želja in potreb ter danih možnosti pripravimo zamisel ureditve vrta in vam jo predstavimo.

2

Z izdelavo idejnega načrta za ureditev vrta, predvidimo in razmestimo dejavnosti v vrtu, skupine rastlin in elemente ureditve, kot so vodni motivi, oporni zidovi, vrtne ute, tlaki,…

3

Ob predstavitvi zamisli in upoštevanju morebitnih novih dejstev pridemo do končne rešitve. Projekt lahko zaključimo na idejni ravni, lahko pa ga pripeljemo do izvedbenih načrtov.

4

Izvedbeni načrti vsebujejo popise del, izbor in količino rastlin in materialov, tloris v merilu, prereze, predračun in navodila za oskrbo zelenic. Na vašo željo vključimo tudi gradbene in obrtniške detajle, načrte vodnih motivov, bazenov in namakalnega sistema.

5

Idejni ali zasaditveni načrt ureditve vrta vam predstavimo v naših poslovnih prostorih, rastline pa lahko vidite v naši drevesnici ali vrtnem centru.

Premišljen načrt je najcenejši način ureditve vrta, ker:

null
Načrtovanje vrtov in okolice, kjer upoštevamo vaše želje in potrebe pri ureditvi vrta/okolice.
null
Z uporabo oblikovalskih orodij in principov umestimo vaše želje in potrebe v prostorski in finančni okvir.
null
Skozi proces načrtovanja skupaj pridemo do celovite ureditve.

Primeri idejnih projektov in zasaditvenih načrtov

Želite strokovno in zanesljivo pomoč pri načrtovanju vrta?

Idejne in zasaditvene načrte za ureditev vrtov po celi Sloveniji zaračunamo po veljavnem ceniku.

Za vrednost projekta nas pokličite na telefon 01 561 20 89
ali nam pišite na info@pro-horto.si.

MNENJA

Od ideje do izvedbe - vse na enem mestu

VRTNI CENTER

NAČRTOVANJE VRTOV

UREJANJE OKOLICE